Historia osiedla

Badania na tutejszym grodzisku wykazały istnienie grodu od XII w. widomo, że w 1346 r. Hertelin z Głogowa sprzedał wieś klasztorowi św. Wincentego z Ołbina, w 1390 r. klasztor odkupił dalsze 3,75 łana od Jana aptekarza z Wrocławia. W 1795 r. we wsi było 157 mieszkańców, w tym 2 rzemieślników, 24 domy, folwark, karczma. Na początku XIX w. Sołtysowice były znane z hodowli owiec i bydła. W 1845 r. spisano tu 227 mieszkańców, z tego większość stanowili katolicy. Nadal był tu folwark, domów było 33, gospoda, krawiec, szewc i kupiec, dalej przeważała hodowla owiec. W 1868 r. uruchomiono linię kolejową Wrocław - Oleśnica ze stacją w Sołtysowicach, co dało asumpt do rozwoju gospodarczego w następnym okresie. W 1890 koło stacji powstała cukrownia. Po 1933 utworzono tu oddział więzienia karnego i młodzieżowego we Wrocławiu. W czasie II wojny światowej był to obóz przejściowy (niem.) Durchgangslager Breslau-Burgweide, przez który przeszło ok. 10 000 więźniów. Po powstaniu warszawskim do obozu przywieziono ok. 1000 osób, które tu przebywały kilka dni. Obecnie na miejscu obozu znajduje się kamień pamiątkowy.

Do Wrocławia osadę włączono w 1951 r.

(źródło - wikipedia.pl)